Header Ads

Tải IRRISTAT 5.0 Miễn Phí - Phần Mềm Thống Kê Nông Nghiệp

IRRISTAT 5.0 là phần mềm thống kê cho WINDOWS được phát triển bởi IRRI. Nó được sử dụng để quản lý dữ liệu và phân tích thống kê cơ bản cho dữ liệu thử nghiệm. IRRISTAT cho WINDOWS mang đến sự đơn giản cho hoạt động của trình điều khiển menu.Phần mềm IRRISTAT 5.0 cung cấp điều này thông qua giao diện cửa sổ tiêu chuẩn, với nhiều công cụ và menu để phân tích dữ liệu. Các tệp dữ liệu của IRRISTAT Phiên bản 5.0 tương thích với các gói thống kê của SYSTAT, BSTAT và chương trình đồ họa SYGRAPH, do đó có thể được sử dụng để mở rộng phạm vi phân tích có sẵn. 

Tính năng của IRRISTAT 5.0

Với IRRISTAT Phiên bản 5.0, người dùng có thể:

  • Quản lý dữ liệu được nhập thông qua bảng tính riêng của IRRISTAT hoặc được nhập từ các tệp máy tính hiện có; 
  • Minh họa dữ liệu với đồ họa; 
  • Biến đổi các biến hiện có và tạo các biến mới; thực hiện phân tích cân bằng phương sai với các phương tiện để phân chia tổng bình phương (PSS); 
  • Thực hiện tương quan và phân tích hồi quy bình phương nhỏ nhất; 
  • Thực hiện phân tích không cân bằng về phương sai và mô hình giai thừa chung; phân tích kiểu gen theo tương tác môi trường (G x E) bằng cách phân tích mẫu và các hiệu ứng chính phụ và mô hình tương tác nhân (AMMI), thực hiện phân tích định vị đặc điểm định lượng (QTL); 
  • Các phương pháp thống kê khác như thử nghiệm của Barlett, thử nghiệm nhiều phạm vi, phân tích probit và dẫn xuất bình phương trung bình dự kiến ​​(EMS). 

Những kỹ thuật có sẵn trong IRRISTAT Phiên bản 5.0 rất hữu ích trong nông học, di truyền, sinh thái, nhân giống cây trồng và các lĩnh vực khác của sinh học thực nghiệm

LINK TẢI IRRISTAT 5.0

Các bạn click vào chữ DOWNLOAD bên dưới, hoàn thành capcha xác nhận và chờ 5s để bắt đầu tải file xuống nhé!CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

>> Xem thêm: Minitab 18 | SPSS 22 | EpiData 3.1

Đăng Nhận Xét

0 Nhận xét