Header Ads

Download Scilab 6.0.2 – Phần mềm tính toán số chuyên nghiệp

Scilab là phần mềm tính toán số đa nền tảng miễn phí và mã nguồn mở và là ngôn ngữ lập trình định hướng số, cấp cao. Nó có thể được sử dụng để xử lý tín hiệu, phân tích thống kê, nâng cao hình ảnh, mô phỏng động lực học chất lỏng, tối ưu hóa số và mô hình hóa, mô phỏng các hệ thống động lực rõ ràng và ẩn và (nếu tool box tương ứng được cài đặt) thao tác biểu tượng.


Download Scilab 6.0.2 – Phần mềm tính toán số chuyên nghiệp


Scilab là một ngôn ngữ lập trình định hướng số lượng cao. Ngôn ngữ cung cấp một môi trường lập trình diễn giải, với ma trận là kiểu dữ liệu chính.

Bằng cách sử dụng tính toán dựa trên ma trận, gõ động và quản lý bộ nhớ tự động, nhiều vấn đề về số có thể được thể hiện bằng số dòng mã giảm, so với các giải pháp tương tự sử dụng các ngôn ngữ truyền thống, như Fortran, C hoặc C ++. Điều này cho phép người dùng nhanh chóng xây dựng các mô hình cho một loạt các vấn đề toán học.

Mặc dù ngôn ngữ cung cấp các hoạt động ma trận đơn giản như phép nhân, gói Scilab cũng cung cấp một thư viện các hoạt động cấp cao như tương quan và số học đa chiều phức tạp. Phần mềm có thể được sử dụng để xử lý tín hiệu, phân tích thống kê, nâng cao hình ảnh, mô phỏng động lực học chất lỏng và tối ưu hóa số.

Link download phần mềm Scilab 6.0.2


CHÚC CÁC BẠN CÀI ĐẶT THÀNH CÔNG!

Xem thêm: Tải Proteus 8.7 Full Key + Hướng Dẫn Cài Đặt Chi Tiết

Đăng Nhận Xét

0 Nhận xét