Header Ads

Download Orcad 9.2 – Phần mềm mô phỏng, thiết kế mạch thông dụng

OrCAD Systems Corporation là một công ty phần mềm tạo ra OrCAD, bộ công cụ phần mềm độc quyền được sử dụng chủ yếu cho tự động hóa thiết kế điện tử (EDA). Phần mềm được sử dụng chủ yếu bởi các kỹ sư thiết kế điện tử và kỹ thuật viên điện tử để tạo sơ đồ điện tử, thực hiện mô phỏng tín hiệu hỗn hợp và in điện tử để sản xuất bảng mạch in. OrCAD được Cadence Design Systems tiếp quản vào năm 1999 và được tích hợp với Cadence Allegro từ năm 2005.

Download Orcad 9.2 – Phần mềm mô phỏng, thiết kế mạch thông dụng


Các module của Orcad 9.2

  • Capture — biên tập các sơ đồ nguyên lý,
  • Capture CIS Option — điều hành các thư viện Active Parts,
  • PSpice Analog Didital — gói của chế bản tương tự-số,
  • PSpice Аdvanced Аnalysis — gói của tối ưu tham số,
  • PSpice SLPS option — giao diện liên lạc với gói Matlab,
  • PCB Designer — biên tập các topo các mạch in,
  • SPECCTRA for OrCAD — chương trình của truy tìm tương tác và tự động,
  • Signal Explorer — module phân tích sự nguyên vẹn của các tín hiệu và của các biến dạng giao.

Link download Orcad 9.2 Full ThuốcCHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Xem thêmDownload NI Multisim 14.0.1 – Thiết kế mạch PCB chuyên nghiệp

Đăng Nhận Xét

0 Nhận xét