Header Ads

Tải Acme CAD Converter 8.9.8 | Phần Mềm Chuyển Đổi File CAD

Nếu bạn có nhu cầu chuyển đổi tập tin DWG, DXF hoặc DWF, hãy dùng thử Acme CAD Converter, một công cụ tuyệt vời không bị giới hạn ở chức năng chính của nó, cũng như các công cụ bổ sung hữu ích để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Tải Acme CAD Converter 8.9.8 | Phần Mềm Chuyển Đổi File CAD

Giới Thiệu Phần Mềm Acme CAD Converter 

Acme CAD Converter là chương trình chuyển đổi file cho các tệp DWG, DXF (tệp AutoCAD) và DWF. Phần mềm có thể chuyển đổi chúng thành nhiều định dạng khác như PDF, WMF, JPEG, TIFF, EPS, SVG, CGM, TGA, HPGL ... Ngoài ra, Acme CAD Converter cho phép bạn thực hiện chuyển đổi riêng lẻ hoặc nhiều file cũng lúc và bao gồm một số chức năng bổ sung hữu ích.

Tính năng của Acme CAD Converter

Phần mềm này có thể được điều khiển bằng dòng lệnh, bạn cũng có thể sử dụng giao diện của nó để dễ dàng sử dụng hơn nếu muốn. Acme CAD Converter có khả năng xác định phông chữ và hoạt động như một trình xem tệp DWG miễn phí. Một số chức năng khác của nó là
  • Cho phép bạn in, chọn in màu hoặc in các tệp đơn sắc.
  • Thay thế các tập tin nguồn.
  • Chế độ toàn màn hình.
  • Bao gồm hỗ trợ cho các đối tượng 3D.
  • Tùy chọn để thiết lập watermark.
  • Cho phép bạn chọn một khu vực của một cửa sổ sẽ được chuyển đổi.
  • Hệ thống WYSIWYG...

Link Tải Acme CAD Converter 8.9.8CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Đăng Nhận Xét

0 Nhận xét