Header Ads

Source Code Quản Lý Khách Sạn Bằng C# và DevExpress

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn file Source Code của phần mềm Quản lý khách sản viết bằng DevExpress và C#.

Source Code Quản Lý Khách Sản Bằng C# và DevExpress

CHỨC NĂNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

 Với giao diện thân thiện, cũng như các tính năng dễ làm quen và thao tác, phần mềm Quản lý khách sạn này cho phép người dùng:
  • Quản lý các phòng ở
  • Quản lý nhân sự
  • Quản lý khách hàng
  • Truy vấn & thống kê 
  • In hóa đơn
  • Quản lý việc đặt/hủy phòng của khách

Link Tải Source Code phần mềm quản lý khách sạn

  • Link GG Drive: DOWNLOAD (Pass rar: khosinhvien.net)

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Đăng Nhận Xét

0 Nhận xét