Header Ads

Tải Microsoft Visual Studio Community Version 2019 Miễn Phí

Microsoft Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) từ Microsoft. Nó được sử dụng để phát triển các chương trình máy tính, cũng như các trang web, ứng dụng web, dịch vụ web và ứng dụng di động. 

Giới thiệu Microsoft Visual Studio

Visual Studio sử dụng các nền tảng phát triển phần mềm của Microsoft như Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Windows Store và Microsoft Silverlight. Nó có thể sản xuất cả mã gốc và mã được quản lý.


Tải Microsoft Visual Studio Community Version 2019 Miễn Phí


Visual Studio hỗ trợ 36 ngôn ngữ lập trình khác nhau và cho phép trình soạn thảo và sửa lỗi mã hỗ trợ (ở các mức độ khác nhau) gần như bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, cung cấp dịch vụ dành riêng cho ngôn ngữ. Các ngôn ngữ tích hợp bao gồm C, C ++ / CLI, Visual Basic .NET, C #, F #, JavaScript, TypeScript, XML, XSLT, HTML và CSS. Hỗ trợ cho các ngôn ngữ khác như Python, Ruby, Node.js và M trong số các ngôn ngữ khác có sẵn thông qua các trình cắm. Java (và J #) đã được hỗ trợ trong quá khứ.

Phiên bản cơ bản nhất của Visual Studio, phiên bản Community, được cung cấp miễn phí. Khẩu hiệu cho phiên bản Visual Studio Community là "IDE miễn phí, đầy đủ tính năng cho sinh viên, nhà phát triển nguồn mở và cá nhân". Phiên bản Visual Studio hiện được hỗ trợ là 2019.

Các tính năng chính của Visual Studio

  • Biên tập mã
  • Trình gỡ lỗi
  • Thiết kế (Windows Form Designer, WPF Desiginer, Web Designer, Class Designer, Data Designer, Mapping Designer,…)
  • Và một số tính năng khác

Download phần mềm Visual Studio Community
Cách cài đặt phần mềm Microsoft Visual Studio

Chạy file cài đặt vừa được tải về để cài trình Visual Studio Installer
Sau khi cài xong ta có như hình dưới:

Tải Microsoft Visual Studio Community Version 2019 Miễn Phí


CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Đăng Nhận Xét

0 Nhận xét