Header Ads

Tải TTMessenger Miễn Phí - Gọi Điện, Gửi Tin Nhắn Qua Máy Tính

Giao tiếp là một hoạt động vô cùng quan trọng không chỉ trong đời sống thường ngày mà còn trong công việc. Đối với môi trường văn phòng, nhiều phương thức có thể được đưa vào để nâng cao khả năng liên lạc, kết nối giữa các thành viên. TTMessenger là một ví dụ, cung cấp phương tiện để gửi và nhận SMS, thực hiện cuộc gọi video và thoại hoặc gửi tin nhắn FAX một cách thoải mái trên máy tính để bàn của bạn.


Tải TTMessenger Miễn Phí - Gọi Điện, Gửi Tin Nhắn Qua Máy Tính


Tính năng của TTMessenger


Giao diện được thiết kế tốt

Chạy ứng dụng lần đầu tiên có thể khiến bạn hơi bối rối, vì đây chắc chắn không phải là ứng dụng nhắn tin tức thời trung bình của bạn. Mặc dù giao diện được đánh bóng, nhưng với một cái nhìn hiện đại về nó, phải mất một chút thời gian để làm quen với những gì nó cung cấp, đặc biệt là vì nó thiếu một hướng dẫn trợ giúp.

Bỏ hình ảnh sang một bên, chức năng là một điểm mạnh của ứng dụng. Phần mềm tiêu hao rất ít tài nguyên hệ thống trong khi quản lý để cung cấp nhiều phương thức truyền thông.

Sắp xếp mạch lạc danh sách liên lạc của bạn

Cho rằng bạn đã tạo một tài khoản với tất cả thông tin xác định được cung cấp chính xác, ứng dụng sẽ mở các dịch vụ của mình để đổi lấy một khoản phí nhỏ. Nếu bạn muốn xử lý các hoạt động liên quan đến điện thoại, FAX hoặc gửi SMS, bạn sẽ bị tính phí theo thuế khu vực của mình.

Tuy nhiên, nó có thể chứng minh là khá hữu ích trong các doanh nghiệp khi loại hình truyền thông này được thực hiện hàng ngày. Ngoài ra còn có một tin nhắn tức thời tích hợp có thể được sử dụng miễn thuế. Tất cả các địa chỉ liên lạc được lưu trữ trong một danh sách chuyên dụng, bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh với các danh mục.

Gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi từ máy tính để bàn của bạn

Hơn nữa, ứng dụng cho phép bạn dễ dàng gửi SMS đến bất kỳ số điện thoại nào bạn cung cấp. Điều này có thể được thực hiện ngay lập tức hoặc có kế hoạch cho sau này. Các cuộc gọi điện thoại cũng có thể được phát ra từ cùng một cửa sổ, với khả năng ghi lại các cuộc hội thoại vì lý do an toàn.

Một tính năng hữu ích khác cho phép bạn nhập tệp từ máy tính của mình và gửi nội dung của nó đến máy FAX. Quá trình này rất dễ dàng, chỉ với một vài yêu cầu, chẳng hạn như tên, số và chủ đề.

Link Tải TTMessenger Miễn Phí
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Đăng Nhận Xét

0 Nhận xét