Header Ads

Tải Ultra PDF Merger 1.3.9 Miễn Phí | Phần mềm hỗ trợ nối file PDF

Ultra PDF Merger là một phần mềm vô cùng hữu ích cho phép người dùng thao tác với file PDF. Đây là một tiện ích PDF miễn phí kết hợp các tệp PDF của bạn hoặc một phần của chúng với nhau. Nó là một ứng dụng Windows và nó chạy trên cả hệ thống 32 bit và 64 bit. 


Tải Ultra PDF Merger | Phần mềm hỗ trợ nối file PDF


Ultra PDF Merger 1.3.9 là bản portable, có nghĩa là bạn không phải cài đặt bất cứ thứ gì, chỉ cần tải xuống, giải nén nội dung và chạy nó. Bằng cách này, bạn có thể đặt nó vào ổ USB của mình và sử dụng nó ở bất cứ đâu. Nó chạy trên mọi hệ thống có .NET Framework 4.0 bao gồm cả Windows 8.

Làm thế nào để sử dụng Ultra PDF Merger 1.3.9


  • Thêm tệp: Bạn có thể thêm (các) tệp bạn muốn hợp nhất bằng nút Add. Bạn có thể chọn nhiều tệp để thêm nếu chúng nằm trong cùng một thư mục. Không thêm các tệp bị khóa hoặc mật khẩu được bảo vệ vì việc hợp nhất sẽ thất bại. Bạn cũng có thể thêm cùng một tệp nhiều lần.
  • Xóa tệp: Chọn tệp bạn muốn xóa khỏi danh sách và nhấn nút Remove.
  • Thay đổi thứ tự tập tin: Chọn tập tin bạn muốn di chuyển và di chuyển nó bằng cách nhấn các nút Move up (Mũi tên lên) hoặc Move down (Mũi tên xuống).
  • Chọn các trang cụ thể để hợp nhất: Nếu bạn muốn hợp nhất các trang cụ thể từ tệp, hãy thay đổi từ và thành số. Nếu bạn để lại 0, chương trình sẽ bỏ qua nó.

Ví dụ:
Từ 0 đến 0 sẽ hợp nhất tất cả các trang của tệp
Từ 0 đến 10 sẽ hợp nhất 10 trang đầu tiên
Từ 3 đến 5 sẽ hợp nhất các trang 3, 4 và 5
Từ 3 đến 0 sẽ hợp nhất tất cả các trang trừ 2 trang đầu tiên

  • Chọn loại hợp nhất: Bạn có thể chọn hợp nhất chế độ bình thường hoặc hợp nhất chế độ chương sẽ đặt từng tệp để bắt đầu từ một số trang lẻ bằng cách chèn một trang trống nếu cần.
  • Hợp nhất các tệp: Nhấn nút Merge Files để hợp nhất các tệp đã chọn.
  • Hợp nhất các tệp thành PDF đầu tiên: Nhấn nút Merge to First để hợp nhất các tệp đã chọn vào tệp PDF đầu tiên.
  • Xem thông tin chương trình: Nhấn nút About để xem thông tin chương trình, chẳng hạn như số phiên bản.


Link Tải Ultra PDF Merger Miễn Phí


CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Đăng Nhận Xét

0 Nhận xét